Har vissa fördel i livet?…

Är det är sant att optimister eller positiva tänkare har en fördel i livet jämfört med pessimister?. Det beror på vilken inverkan din inställning och attityd har på allt vi stöter på. Våra sociala relationer, vårt jobb och vår hälsa är en integrerad del av vårt dagliga liv och vi kan känna hur negativa och positiva tankar kan ha en dominoeffekt på allt vi gör under dagen.

Det sätt vi väljer att tänka, positivt eller negativt, har stor inverkan på det slutliga resultatet och speglas i allt vi gör. Därför vikten av att ha en balanserad syn på livet.

Om jag ser tillbaka kan jag se att mina mål och drömmar dramatiskt har förändrats genom åren. Jag har uppnått många saker och har många ännu att uppnå, men det är inte hela historien. Det finns så många små stunder mellan de stora målen som är så fulla av liv. Det är här de flesta av oss missar. Jag påminner mig ofta om att även om vissa drömmar kan dö ut kan du alltid få din passion igen. Kanske kommer det att vara i en helt ny form. Det kanske kommer till dig som något du aldrig gjort förut, men det är samma underliggande kvalitet.