Grym dag igår! / A very nice day yesterday

Igår var en rolig dag, bra på jobbet och en ganska okej löparrunda, gick direkt till gymmet efter för att träna lite i nästan en timme. Måste säga att det känndes att man inte varit på gymmet på 5 dagar. Allt, precis allt var jobbigt, men efteråt så kändes det skönt som bara den. Efter jag hade duschat så ringde telefonen, och det var Andreas som undrade om vi skulle ut och busa lite med hans corvette Z06, SJÄLVKLART sa jag. Och vilken underbar bil måste jag bara säga, iofs finns det bilar med snyggare inredning men i detta fallet är det styrkan i motorn som räknas. Över 500 hk och mer än 700Nm i vid så lovar jag att bilen rör på sig! Sen gick jag och tog en kaffe med Amanda, Matilda och Evelina, alltid roligt med trevligt sällskap på kvällen. Nog om det, nu till något som har retat upp mig i flera dagar, och det är den här rom-historien som det skrivs om i Sverige… Vad fan, polisen har kartlagt 4000 romer.. Dem har säkert kartlagt 30-40000 bosnier, nästan lika många somalier och andra etniciteter. Vad är frågan om ? Det är väl bra att man vet hur mycket av varje etnicitet det bor i Sverige ? Att det just råkar vara romer som läckte ut är väl ingen Big deal.. Kunde lika gärna varit somalier eller araber… Och dra det så långt som till Tyskland under WW2, gör mig bara förbannad ? Hur länge ska man tycka synd om romer och judar för det som hände under andra världskriget ? 20 miljoner ryssar dog under samma period, vem tycker synd om dem ? Precis, ingen… Hoppas att ni får en underbar dag alla vänner så skriver jag mer senare under dagen, måste jobba lite! / Johan Holst
IMG-20130924-00384 holst
A very nice day yesterday….
Yesterday was a fun day, great job and a pretty okay running, went straight to the gym after the run to train a bit for almost an hour. Must say that I noticed that I have not been to the gym at 5 days. Everything, absolutely everything was a pain, but afterwards it felt good as hell. After I had showered the phone rang, and it was Andreas who wondered if we were gonna to out and play around a bit with his Corvette Z06, OF COURSE I said. And what a wonderful car I have to say, ofc there are cars with fancier decor but in this case it is the strength of the engine that counts. Over 500 hp and more than 700nm in it, I promise that the car is moving! Then I went and took a coffee with Amanda, Matilda and Evelina, always fun with good company in the evening. Enough about that, now to something that has angered me for several days, and it is this roma history as it is written about in Sweden … What the hell, the police have identified 4,000 Roma .. They’ve probably mapped 30-40000 Bosnians, almost as many Somalis and other ethnicities. What is going on? It’s good to know how much of each ethnicity that live in Sweden? That it just happens to be Roma who leaked is probably no big deal .. Might as well been Somalis and Arabs … And pull it as far as Germany during WW2, just makes me angry? How long should you feel sorry for Roma and Jews for what happened during World War II? 20 million Russians died during the same period, who feel sorry for them? Just, no one! ……. Hope you have a wonderful day all the friends I will write more later in the day, have to do some work! / Johan Holst