det tog inte lång tid / it did not take long

Som rubriken lyder så tog det inte så lång tid innan nästa utmaning kom och det är nästan samma gäng som sist som kommer att följa med på denna resan.
Jag, Amanda, Marcus samt Mika anmälde oss igår till att springa midnattsloppet i Stockholm 16 Augusti, och det skall bli otroligt roligt, jag kan inte hålla mig från att springa nu och jag hoppas verkligen att min protes blir hel till på måndag så jag får komma igång igen.
Den här gången är det distansen 10km, start kl 21:20, antalet löpare är ca 40 000 st och det kommer bli så sjukt roligt.
Midnattsloppet-Stockholm
Jag skrev ju tidigare om att det gjorde ont sist jag sprang men det var ju när 10km gränsen hade passerats så jag tänkte att jag skulle försöka ta milen på en bra tid denna gången.
Det finns en tid som jag verkligen vill slå och om jag gör det kommer det förvåna många, och jag har en chans att göra det bara jag tränar tillräckligt hårt och rätt.
Nu när jag kommer att satsa ganska hårt på detta så är jag nästan tvungen att ta till med lite hjälp vad det gäller träningen så det finns en del människor som jag har vänt mig till som har koll när det gäller löpning och träning.
Ingen av dom ar deirekt någon erfarenhet av löpning med protes men dom har min fulla tillit samt att en av dom kommer att springa med mig för att optimera min löpning så gott det går, för det är verkligen något som jag behöver.
Den stora frågan kvarstår dock hur benet kommer att reagera när det blir ganska stora påfrestningar, och nu blir det inte bara benet som skall få sig en omgång utan i fall jag skall klara min utmaning så behöver jag träna musklerna i båda benen samt bål och armar.
Så nu väntar inte bara löpningen utan det kommer bli 3-4 gympass i veckan med, samt lite övningar med min Compex Wireless för att både stärka samt köra återhämtning av musklerna.
Vilken underbar idé att komma på detta nu när sommaren och semestern är på ingång, kanske inte då haha, eller?.
Hur som helst så ser jag verkligen fram emot detta och jag skall avslöja för er att det här är bara början, det ligger en del utmaningar i Augusti/September som kommer att berättas om lite senare.

It did not take long
As the title says it did not take so long before the next challenge, and it is almost the same bunch that last that will go on this trip.
Me, Amanda, Marcus and Mika signed us yesterday to running midnight race in Stockholm on August 16, and it will be incredibly fun, I can not keep me from running now and I really hope that my prosthesis becomes full until Monday so I get get going again.
This time the distance is 10km, starting at 21:20, the number of runners is about 40 000 and it will get so sick fun.
I wrote earlier that it hurt the last time I ran but that was when the 10km limit had passed, so I figured I would try to take the mile at a good time this time.
There is a time that I really want to beat and if I do, it will surprise many, and I have a chance to do it just I train hard enough and right.
Now that I will be focusing pretty hard on this, I am almost forced to take a little help when it comes to training, so there are some people that I have turned to in the know when it comes to running and training.
None of them are deirekt any experience of running with a prosthesis but they have my full trust and one of them will run with me to optimize my running as much as possible, because it is really something I need.
The big question remains, however, how the bone will react when it gets quite large strains , and now it’s not just the leg that will get itself a hard challenge, I need to train the muscles of both legs, torso and arms.
So now waiting not only running, it will be 3-4 gym classes a week, and some exercises with my Compex Wireless to both strengthen and drive the recovery of the muscles.
What a wonderful idea to get on this now that summer and the holiday is coming, maybe not then haha, or is it?’.
Anyway, I’m really looking forward to this and I will reveal to you that this is just the beginning, there are some challenges in August/September to be told about a little later.