Det ska gå bra nu / It should go fine now

Var på gymmet igår och sprang på löpband samt körde benpress under tre intervaller. Löpningen gick ganska bra, måste säga att jag börjar se ett litet ljus i tunneln, jag sprang i 30 minuter och det är ju en klar förbättring och smärtmässigt så kändes det helt okej, det gjorde ju lite ont på olika ställen men jag får hålla ut. Jag fick tejpa benet återigen och den här gången var det till det positiva. Det enda som är tråkigt är att ta bort tejpen efter varje pass och behöva köpa ny, för det är ju inte den billigaste tejpen jag kan använda precis.
Jag behöver en tejp som är så pass elastisk att den följer med varje rörelse utan att väckas eller liknande.
2014-03-26 17.08.36
När jag hade sprungit klart så var det benpressen som stod på schemat, och där ska jag säga er är jag INTE stark, eller stark och stark, jag klarar inte av att ta i ordentligt då det gör ont i knävecket som ni vet, men jag utökade på mitt amputerade ben och körde med 55 kg vilket jag klarade 3×15 repetitioner. Sedan körde jag 130kg 3×15 med båda och gjorde så gott jag kunde för att belasta bägge benen lika.
Efter passet gick jag hem och körde en timmes “Endurance” träning med min Compex Wireless och det kan jag säga kändes denna gången. Jag körde på en ganska hög nivå under hela passet (nivå 100), så efter ca 30 minuter kändes det som om musklerna skulle gå av. Men jag fick bara håll ut och köra på, ska man lyckas så får man offra lite blod svett och tårar.

Was at the gym yesterday and ran on the treadmill and did some leg press intervals. The run went pretty well, must say that I begin to see a little light in the tunnel, I ran for 30 minutes and it’s a definite improvement and pain- wise it felt alright, so did a little sore in different places but I may hold out. I was taping the leg again and this time it was for the better. The only thing that is sad is to remove the tape after each session and having to buy new, because it’s not the cheapest tape I can use exactly.
I need a tape that is so elastic that it complies with every move without waking or similar.
2014-03-26 17.08.36
When I had run clear, it was the leg press was on the schedule, and I should tell you ,I am NOT strong, or strong and strong, I can not stand to take in properly then it hurts the knee as you know, but I expanded on my amputated legs and did 55 kg which I did 3×15 repetitions. Then I drove 130kg 3×15 with both and did the best I could to stress both legs equally. After the session, I went home and did an hour “endurance
” training with my Compex Wireless and I can say it felt this time. I drove at a fairly high level throughout the entire session (level 100 ), so after about 30 minutes I felt as if the muscles would break. But I got just hold out and go on, should you succeed you will devote some blood sweat and tears.