Det har precis börjat… / It has just begun

När solen skiner från en klarblå himmel blir du automatiskt på bättre humör. Passar du samtidigt på att motionera i det fina vädret blir du ännu gladare.
Kroppen är gjord för rörelse och när vi rör på oss blir vi även rikligt belönade i form av endorfinpåslag samt en allmänt skön och avslappnad känsla efteråt.
Träning boostar humöret och glädjekänslorna och kan dessutom effektivt dämpa stress, oro och ångest, vilket gör det till en ”quick fix” som faktiskt fungerar!
Träningen ger dig möjlighet att styra hur du mår. Ditt humör och välbefinnande blir inte längre beroende av yttre omständigheter.
– Insikten att man kan påverka sitt välbefinnande med något så enkelt som en promenad kan vara en ögonöppnare.
Träningen ger möjlighet att påverka tankar, humör, endorfin­påslag och känslor.
Att själv kunna styra sitt liv och sitt väl­mående är, enligt lycko­forskningen, en viktig faktor för hur bra vi trivs med våra liv.
Upplevelsen av flow uppstår när det är balans mellan utmaning och skicklighet, alltså när något är så krävande att du anstränger dig maximalt för att klara av det.
Det ger ett naturligt rus som är positivt, produktivt och kontrollerbart, menar lyckoforskarna. Kännetecknet är att du är så inne i det du gör att tid och rum upphör.
– De flesta kan hålla med om att det är en positiv upplevelse man gärna vill ha mer av.
Många och goda relationer är ett av de främsta kännetecknen för lyckliga människor.
Kombinerar du det med träning har du receptet på en riktig lyckoboost!
Byt ut kompisfikan mot en promenad – och ta med dig man, fru, barn, kolleger, grannar och andra du tycker om till träningen. Eller gör tvärtom och ta chansen att lära känna nya människor på gymmet.

IMG_2753

It has just begun
When the sun is shining from a clear blue sky, you automatically become a better mood. Fits simultaneously to exercise in the nice weather, you’ll be even happier.
The body is made for movement and when we move on us, we are also richly rewarded in the form of endorphin and a generally pleasant, relaxed feeling afterwards.
Exercise boosts mood and joy emotions and can also effectively dampen stress, worry and anxiety, making it a “quick fix” that actually works!
The training will enable you to control how you feel. Your mood and well-being is no longer dependent on external circumstances.
– The realization that man can affect his well-being with something as simple as a walk can be an eye opener.
The training provides an opportunity to influence the thoughts, mood, endorphin and feelings.
Being able to control their lives and their well-being, according to happiness research, an important factor in how well we get along with our lives.
The experience of flow occurs when there is a balance between challenge and skill, that when something is so demanding that you exert yourself to the maximum to make it.
It provides a natural buzz that is positive, productive and controllable, says lyckoforskarna. The essential feature is that you are so involved in what you do that time and space ceases.
– Most people would agree that it is a positive experience you would like to have more of.
Many and good relationships are one of the main characteristics of happy people.
If you combine it with exercise, you have the recipe for a real luckyboost!
Replace friendcoffie against a walk – and bring your husband, wife, children, colleagues, neighbors and others you like to workout. Or do the opposite and take the opportunity to get to know new people at the gym.