Det gäller att hitta tillståndet…

Du styr dina tankar och kan välja att inte påverkas, du kan välja att det går lätt.
Tänk på en gång eller den gången när det gick som bäst och tillför den känslan här och nu, en gammelgo känsla. Du väljer själv i vilket sammanhang. Vad upplevde du då, nn känslan i kroppen. Var sitter den? Stanna i tillståndet. Fundera på vad det är du ser. Vad är det du hör, Vad är det du känner? Vill du förändra något i det du hör, I det du ser eller i det du känner? Upplev ditt tillstånd. Välj en gest, en trigger eller något som du gör med din kropp som ett ankare. Varje gång du gör denna gest eller rörelse så trigggar du igång det valda tillståndet.

Hitta lösningarna i dig själv, inte i de yttre faktorerna.
Utgå från att möjligheterna att prestera väl nns inom dig. Det får inte bli så att du hela tiden hittar yttre omständigheter att skylla på för att du har presterat dåligt. Vädret, bilen, banan, teamet, pappa/mamma. Det konstiga är att ju mer du tränar ju mer tur har du!!.
Bli medveten om vad som påverkar ditt tillstånd

Vilka valda sanningar har du? Vad skyller du på?

Belöna dig själv.
Sätt upp mål att nå längs vägen. Skriv in det i din årsplan
När du har sprungit löprundan får du göra det här
När disken är färdig så får du se på TV så här länge
När du har gjort din mentalträning så får du spela dator så här länge Osv.

Förstärk det positiva
Om du varje gång väljer att tolka dina prestationer som lyckade förenat med glädje kommer du att vilja fortsätta prestera och då ökar chansen att dina framtida prestationer blir både framgångsrika och du upplever dem som positiva.

Du vet varför du är här!
Du har arbetat hårt för det, du är precis så här bra, förmodligen bättre.

IMG_20151210_200152