Blev riktigt upprörd när jag läste denna artikeln!

Det är inte allt för ofta jag kliver ur min “comfort zone” här i bloggen men idag måste jag bara få skriva av mig lite då jag läste en artikel som gjorde mig fruktansvärt upprörd. Och var det gäller är att reglerna skall ändras för att kvinnor ska ha lättare för att ta MC-kort. Så vitt jag vet så finns proven för att man skall kunna hantera en MC i alla situationer (jag har kört MC i många år både innan och efter min amputation så jag vet vad jag pratar om i detta fall). Och OM du är kortväxt (oavsett kön), välj en MC som inte är så hög, det finns trafikskolor som har det så detta borde inte vara ett sådant problem som man måste ändra en lag för. Ska vi ändra bilkörkorten nu för lång-/kortväxta människor?. Om man behöver en anpassning när det gäller bil så byggs bilen om, varför gör man inte detta när det gäller MC då?, för vad jag vet så kan ju han/hon köra vilken MC som helst efter de har tagit körkort på de “enklare” proven.
Det finns en anledning varför MC-proven är som dom är, för att det behövs och för att det är farligt att köra MC om man inte vet hur alla krafter ändras när man hamnar i rörelse. NEJ skärpning nu Trafikverket, vi behöver mer MC-åkare som har kunskap och rutin, INTE mindre kunskap om hur verkligheten fungerar. ALLA prov behövs, alla lågfart som högfartsprov, för allt handlar om att ha kontroll över sitt fordon, och har du inte det så skall du inte köra fordonet, så enkelt är det… (så nu kan jag andas ut lite)!.
Nedan kan ni läsa artikeln som fanns i nästan alla dagstidningar igår!.


Motornyheter från bytbil.com tisdagen den 14 april 2015

Nu ändras reglerna
– för att kvinnor lättare ska få körkort.
Rättvisare förutsättningar.
Kvinnor har i allt högre utsträckning än män underkänts i förarproven för motorcykel – nya regler ska ändra det.
– Det är inte bra att det varit en sådan skillnad, säger Maria Nordqvist på Sveriges Motorcyklister.

En liten justering som ska få upp fler tjejer på hojjen. Transportstyrelsen har nu ändrat en del i körkortsprovet – och syftet är att det ska bli mer genusneutralt.
– Det som är skillnaden är att man tar bort ett av två möjliga lågfartsprov. Kvinnor har sämre förutsättningar vid dessa eftersom de i genomsnitt är kortare än män – samt att proven genomförs på viss typ av motorcykel som de kanske inte når ner till marken på. Så förändringen kommer att göra skillnad, säger Maria Nordqvist, politisk sekreterare på Sveriges Motorcyklister.Förändringarna kommer att börja gälla redan den 1 maj. Vilket visar att det är en prioriterad fråga.
– VTi:s rapport visade att två av tre kvinnor underkändes just på lågfartsdelen – och det var första gången statistik visade exakt hur utslagsgivande just den här delen var. Den här frågan har lyfts upp på bordet väldigt mycket – utredningen kom i januari och 1 maj så införs förändringen, det är rekordsnabbt, säger Maria Nordqvist.

Säkrare i trafiken

Men det är inte bara för att göra förarprovet mer könsneutralt som ändringen införs. Maria Nordqvist tycker att det viktigaste är att man klart och tydligt deklarerat att man flyttar fokus från körning i lågfart till trafikmomentet.
– De flesta olyckor sker inte på en manövergård i låg hastighet, utan i trafiken, i kurvor och ofta på grund av att hastigheten varit för hög.

Foto:
Sveriges Motorcyklister
Felix Björklund
redaktoren@bytbil.com