Vi vill alla bli lyckliga, men hur gör man?

Det är fascinerande hur lika människor egentligen tänker, även om vi på ytan skiljer oss åt. Alla har vi samma grundläggande behov, oberoende av de sociala roller vi spelar – vi vill alla bli lyckliga.

Att känna sig olycklig är inte ett problem som endast människor på vissa nivåer upplever. Det är ett problem som alla människor, på alla nivåer, kan känna igen sig i. De yttre behoven skiljer sig från olika individer, men de verkliga behoven är gemensamma för alla människor. Ofta vet vi inte själva vilka verkliga behov vi har, eller vad det är vi egentligen söker. Det enda vi känner är en önskan om att livet i vissa avseenden vore annorlunda.

Lycka och tillfredsställelse är två olika saker, där den senare alltid bara är en tillfällig känsla som bygger på beroende. ”Om jag får en ny Ferrari blir jag lycklig”.
Många tror att lycka skapas med något så enkelt som exklusiva saker. Anledningen till olycka är helt enkelt en brist på yttre tillgångar. Men även en glänsande Ferrari blir äldre med tiden, och då behöver vi en snabbare modell för att få nya kickar. Vi vänjer oss med tiden vid alla yttre objekt, oavsett hur fantastiska de förefaller vara till en början. Efter ett tag behöver vi nya, starkare stimuli för att uppleva tillfredsställelse. Det är lätt att hamna i en fälla där vi gör hela livet till en jakt på yttre bekräftelse. Problemet med ett sådant liv är att lyckan vi försöker skapa är baserad på yttre faktorer.

Olycka kan kompenseras tillfälligt
Det är fullt möjligt att dämpa sin olycka genom tillfällig tillfredsställelse. Vi blir inte kvitt den negativa känslan för gott, men vi kan i alla fall skjuta den framför oss. Faktum är att det är så de flesta av oss hanterar sina negativa känslor. Vi köper en ny bil, byter partner, tröstar oss med mat eller dränker våra sorger med sprit. Eftersom känslan av otillfredsställelse alltid kommer inifrån, kan den inte upplösas med något yttre substitut. Det är en stor utmaning att göra sig fri från föreställningen att det är genom yttre ting vi blir lyckliga. Att skylla på yttre begränsningar tar på ett smidigt sätt bort ansvaret från oss själva och ger oss ett giltigt skäl till varför vi är missnöjda. Om vi bara vore vackrare, rikare, duktigare eller hade en roligare partner, då skulle vi kunna bli lyckliga! Många människor sitter hela livet fast i villfarelsen att lycka är beroende av yttre villkor. Men att bli lycklig förutsätter inga sådana villkor, utan är en möjlighet och en utmaning som erbjuds till oss alla på exakt den nivå vi befinner oss i våra liv just nu. Lycka handlar inte om vad man faktiskt har, utan om förmågan att kunna känna livets värde.