Trauma kan ändra livet, dock inte alltid till det sämre!


Alla hoppas att de slipper det värsta livet har att erbjuda – olyckor, sjukdom, förlust eller våld. Tyvärr är det få av oss som kommer oskadd igenom livet.
Det finns forskning som visar att 75 procent av människorna kommer uppleva en traumatisk händelse under sin livstid. Dessa traumatiska händelser kommer oundvikligen att orsaka stort lidande. Men det är inte alla dåliga nyheter. Trauma kan också vara en kraftfull kraft för positiv förändring.

Posttraumatisk tillväxt kan vara transformativ. Posttraumatisk tillväxt kan vara kraftfull. Många människor som jag pratat med har berättat för mig att trots den fysiska smärta de drabbades av, de dagliga striderna de stod inför, var deras liv utan tvekan bättre idag än före deras traumatiska upplevelser. Trauma skickade dem på en väg som de aldrig hade hittat annars.

Jag kan referera till mig själv. Jag förlorade sin karriär som idrottare men det öppnade upp en hel del av min identitet som jag aldrig skulle ha vetat om annars. Jag tvingades ändra mig och förändringen var överväldigande positiv. Det jag menar är att med rätt miljö och tankesätt kan man förändras genom att använda traumat, lidandet och kampen som följer, som ett tillfälle att reflektera, söka efter mening i sitt liv och i slutändan bli bättre versioner av sig själv.

Ha det i åtanke nästa gång du hamnar i en negativ spiral av tankar och händelser, ändra tankesättet och kom ur det starkare än någonsin!