Tankarna mot nya “benet” / Thoughts on new “leg”

Denna söndag startade med att jag gick upp kl 07:30 och åt frukost medan jag kollade formel 1 och Japans Grand Prix, inte så ovanligt så var det tysken Vettel som vann igen. Loppet var spännande men mot slutet blev det ganska uppenbart att han skulle vinna.  Annars blir denna söndag en av de sista vilodagarna inför allvaret igen. Imorgon ska jag få min nya hylsa som är anpassad just för löpningen, Så imorgon kommer jag att vara på sjukhuset på förmiddagen för utprovning och justering så att den ska passa. Ska bli otroligt roligt att äntligen få springa lite mer, så det ser jag fram emot som bara den. Sedan har jag läst lite om intervaller och ska eventuellt prova på det under vintern på löpbandet, nedan har jag satt ihop 3st skäl med intervallträning.

3 Skäl att springa intervaller

Du kommer i form fortare Efter sex veckor med antingen uthållighets- träning eller intervallträning uppvisade de båda testgrupperna samma fysiologiska förbättringar, trots att de som tränade intervaller bara tränade nittio minuter i veckan jämfört med uthållighetsgruppens 4,5 timmar. Intervallgruppen körde 4–6 intervaller à 30 sekunder, med fyra minuter vila mellan varje, tre gånger i veckan, enligt en studie i Journal of Physiology.

Du kommer att bli mer deffad Överviktiga män som tränade högin- tensiv intervallträning i tolv veckor blev av med två kilo fett, enligt en studie i Journal of Obesity. Viktnedgången inkluderade en sjuttonprocentig minskning av det ohälsosamma fett som omger de inre organen, vilket i sin tur innebar att risken för hjärtsjukdomar minskade för männen i testgruppen.

Du kommer att bli lyckligare Intervallträning är inte bara effektiv fettförbränning, det är också ett bra sätt att dämpa stressnivåerna. En studie från University of Missouri visade att korta, högintensiva arbetsintervaller var det bästa sättet att motverka mental anspänning. Och en studie från Aberdeen University indikerade att två minuter regelbunden träning kan vara lika effektivt för att före- bygga hjärtsjukdom som ett pass på 90 minuter.

För den som tränat regelbundet under flera år krävs avsevärt mycket mer tankearbete och noggrann planering för att man ska fortsätta att utvecklas – vilket faktiskt är den verkliga tjusningen med att löpträna! / Johan Holst
holst packaging

This Sunday started when I got up at 7:30 and ate breakfast while I watched Formula 1 and the Japanese Grand Prix, not as unusual as it was German S. Vettel who won again. The race was exciting but at the end it became quite obvious that he would win. Otherwise, this Sunday, one of the last rest day I’m facing serious again. Tomorrow I get my new sleeve that is made just for the running, So tomorrow I will be in the hospital in the morning for testing and adjustment so that it will fit. It will be incredibly exciting to finally run some more, so I’m looking forward to it. Then I read a bit about intervals and will possibly try it in the winter on the treadmill, below I have put together 3st reason with interval training.

3 Reasons to run intervals

You will in shape faster after six weeks of either endurance training or interval training showed the two test groups the same physiological improvements , although those trained intervals practiced only ninety minutes a week compared to 4.5 hours endurance group. Interval group ran 4-6 intervals at 30 seconds each, with four minutes rest between each, three times a week, according to a study in the Journal of Physiology.

You will be more deffad Obese men who trained high-intensity periods intense interval training for twelve weeks turned to two pound of fat, according to a study in the Journal of Obesity. Weight loss included one seventeen percent reduction in the unhealthy fat that surrounds the internal organs, which in turn meant that the risk of heart disease decreased among men in the test grou.

You will be happier Interval training is not only effective fat loss, it is also a good way to reduce stress levels. A study from the University of Missouri showed that short, high-intensity work intervals was the best way to counteract mental tension. And a study by Aberdeen University indicated that two minutes regular exercise can be as effective for the prevention of heart disease as a pass in 90 minutes.

For those who exercised regularly for several years required considerably more thought and careful planning in order to maintain the development – which is actually the real thrill of it running ! / Johan Holst