Många gånger behövs självkänslan fixas…

Människor med låg självkänsla är hårda mot sig själva. Självkritik är ofta ett påtagligt hinder för att förbättra självkänslan. För dem kan självkritik vara mer eller mindre ett sätt att leva. De skäller på sig själva, säger att de borde göra bättre ifrån sig och är inte snälla mot sig själva. De letar efter varje liten svaghet och varje litet misstag. Dessa betraktas inte som en del av normal svaghet eller naturliga mänskliga fel – nej, de ses som bevis på otillräcklighet eller misslyckande, tecken på att man helt enkelt inte är god nog. Självkritiska tankar lär vi oss ofta tidigt i livet. Det blir en vana, en reflexmässig reaktion som vi kanske inte ens är medvetna om. Vi kan till och med se dem som nyttiga och konstruktiva – den breda vägen till förbättring av den egna situationen. Har man upplevt många bakslag – eller tolkat dem så! – då är risken större att de negativa minnesbilderna tillåts dominera minnesbilden. De sätter då gränser för vilka (lågt ställda) förhoppningar om framtiden vi vågar ha. Vad vi förväntar oss av framtiden hänger alltså samman dels med våra tidigare erfarenheter, dels med summan av dessa. Vare sig vi har summerat rätt eller fel! Tolkningar är ju tolkningar, och sällan sanningar. Kanske har du egentligen varit en vinnare i en viss situation. Men någon annan satte reglerna den gången, någon som kanske inte visste bättre. Enligt denne var du istället en förlorare. I värsta fall lagras det minnet som ett misslyckande för dig själv, inte som ett minne av konstigt uppgjorda regler. Bilden måste då bli omvärderad och kritiserad. En del människor har svårt att se positiva effekter av deras alternativa tankar och de känner att de gör liten skillnad på hur de känner sig och hjälper dem inte att bete sig annorlunda. Om detta gäller för dig så kan det bero på att du på något sätt dömer ut svaret. Du intalar dig kanske att det hela bara handlar om en bortförklaring eller kanske tänker att detta kan gälla för andra men inte för dig. Förvänta dig inte att dina gamla övertygelser och smärtsamma känslor ska sjunka undan med en gång, speciellt inte om de speglar åsikter om dig själv som har funnits där i många år. Du behöver tid och träning för att stärka en välvilligare uppfattning och du kommer också att behöva experimentera upprepade gånger med att bete dig annorlunda så att du instinktivt kommer på att självacceptans fungerar bättre än självkritik.
462435