Känner du dig behövd och uppskattad på arbetet?

Det kan verka självklart, men ofta glöms det bort att en välmående och motiverad organisation även minskar risken för att era medarbetare ska sluta och söka sig vidare till andra företag. Och tänk på att ett tack vid rätt tillfälle kan betyda mer än någon annan utmärkelse eller bonus…

När man pratar motiverade medarbetare och motivationsprogram kopplar många snabbt ihop det med dyra och krångliga bonussystem där belöningen alltid nästan uteslutande handlar om pengar eller om gåvor. Gåvor som det inte finns någon som helst tanke bakom. Alla medarbetare kanske inte tycker att det är värt att springa lite extra för fotbollsbiljetter.

Ett av de mest effektiva sätten att belöna medarbetare på är faktiskt helt gratis!

Lust är vår starkaste motivator. Uppskattning, förtroende och bekräftelse från sin chef eller från kolleger kan förvandla en dålig dag på jobbet till en fantastisk. Ett tack vid rätt tillfälle kan betyda mer än någon annan utmärkelse eller bonus. Jag tycker alla om att bli uppskattade för vårt arbete och uppskattning ger oss lust att fortsätta göra ett gott arbete.

Tittar man på några av anledningarna till varför medarbetare inte trivs på sina arbetsplatser och bär på en massa negativ stress, så är ofta en av orsakerna att man inte känner sig behövd och uppskattad på jobbet.

Personer som gått in i väggen anger ofta att en av orsakerna är att de inte känt sig viktiga på sin arbetsplats. Bekräftelse när någon gör ett bra arbete är således av allra största vikt. Bekräftelse tycker alla om och vad är då bättre än att visa uppskattning för medarbetare och kolleger när de gjort något bra?

En annan orsak till varför inte människor trivs på sina arbetsplatser kan vara att man känner att de arbetsuppgifter man har inte återspeglar de kunskaper man faktiskt har. Man saknar känslan av att bidra till något större.

Det är viktigt att faktiskt veta vad varje enskild anställd har för färdigheter för att bäst kunna skapa en kreativ och utvecklande arbetsmiljö för alla. Lite utmaning i arbetet ökar lusten inför sina arbetsuppgifter avsevärt. Alldeles för fasta rutiner och enkla arbetsuppgifter hämmar kreativiteten och gör att medarbetarna tappar motivationen och drivkraften.

Den här typen av tankesätt är framtiden och det är något som varje företag behöver se över och förhålla sig till för att hänga med i utvecklingen.

Varje individ drivs av lust och behöver därför motiveras i sitt arbete för att orka och vilja vara en del av organisationens utveckling och framgång. Det handlar om lösamhet och om att behålla de bästa medarbetarna….

Hoppas att ni har en underbar tisdag mina vänner!