kan du inte bara “vara dig själv”…


Jag har hört uttalandet “var bara dig själv” så mycket. Det låter som en fantastisk sak att göra, och jag har många gånger önskat att jag bara kunde göra det. Vad jag har undrat, men vad betyder det i världen?

Vad händer om någon är en idiot mot andra människor? Är det okej för dem att bara vara sig och fortsätta att vara en idiot för alla? Vad sägs om människor som är rädda för att vara runt andra och leva ett eremitliknande liv och undvika människor?

I min strävan efter svar har jag funnit att det är mycket möjligt att bara vara dig själv. Den person som är en idiot för andra och den person som är rädd för sociala situationer är i själva verket inte sig  själva. Deras egentliga ”själva” är bara täckt av konditionerat, rädsla-baserat tänkande.

Vårt sanna jag är vem vi verkligen är när vi släpper ner alla historier, etiketter och domar som vi har lagt på oss själva.
Det är vem vi naturligtvis är utan masker och pretentiöst.
Vi märker vem vi verkligen är när vi släpper kappan på golvet och ser andras saker som vi bara har ”tagit” på innan.
Allt annat som vi påstår att vara när vi säger, “Detta är vem jag är!” Är bara en historia.

Tänk på det! 😀

Ha en underbar dag mina vänner!