Inte läge för detta nu!. / Not the right time for this!.

Då var det fredag och endast 7 dagar kvar till Göteborgsvarvet, så nu kör vi den sista finslipningen på löpträningen.
Och om jag skall vara ärlig så blev jag påminnd om en “gammal” skada i mitt vä-knä, på grund av snedbelastning under alla år som jag har haft ont så har jag fått operera knät 4 gånger och fått Artros kan man säga.
Det märkets av igår när jag tränade och sprang i nedförsbacke och skulle “bromsa” farten lite då all kraft blir på vänsterbenet.
Så det som hände var att det kändes som knät vek sig bakåt och benpiporna slog ihop (och ja det gjorde fruktansvärt ont) så jag fick omedelbart stanna och jag ville bara lägga mig ner på marken och skrika, MEN det regnade ju igår så jag kunde inte det, det var bara att stå ut med smärtan, gå en liten bit sedan börja jogga sakta till benet kändes okej sen körde jag på igen som vanligt.
Jag är ju så sjukt laddad inför varvet och jag tror det kommer fixa sig galant för mig och mina medlöpare, det gäller bara att springa “smart” om man säger så.
Det kändes må jag säga när jag kom hem, var som en molande värk mitt i knä och jag kunde inte mer än bara vila det i form, idag känns det bättre och jag har mailat min kontakt på DJO Global (www.fysioett.se) som har bra produkter för sport/träning vad det gäller rehab mm.
Kan vara så enkelt att det går att lösa med en stödstrumpa så jag får det lilla extra stödet nu inför löpningen nästa lördag, kommer ju att träna upp musklerna lite extra runt knät men som det ser ut nu är det bara att försöka ta till lite hjälpmedel och köra på, så vi får se vad dom säger på DJO Global.
Skärmklipp
Idag ska jag springa milen med mina goda vapendragare Mika och Marcus, så vi får se hur sugna dom är på att följa med på min idé, vad jag vet så har ju i alla fall Marcus inte sprungit milen under hela hans liv så det skall bli spännande.
Vi får ta det lugnt och bara köra på som vi brukar säga, det finns ju inga genvägar, bara blod svett och tårar, för nu är det allvar.
Hoppas att ni får en underbar dag /Johan Holst

Not the right time for this!.

It´s Friday and only 7 days left to Göteborgsvarvet, so the last finishing touches on training and running is on.
And if I must be honest, I was reminded on an “old” injury in my left knee, due to uneven load in all the years that I’ve been hurting so I have had knee surgery four times and received Osteoarthritis.
The mark of yesterday when I trained and ran downhill and would “slowdown”  the speed a little when all the power is on the left leg.
So what happened was that it felt like the knee folded back and the bones hit together (and yes it was a terrible pain) so I had to stop immediately, and I just wanted to lie down on the ground and scream, BUT it rained yesterday so I could not do that, it was only to endure the pain, walk a little bit then start jogging slowly to the leg felt okay since I drove on again as usual.
I think it will fix itself for me and my fellow-travelers, we just have to run ” clever” if you say so .
I must say when I got home, it was like a burning ache in my knee and I could not do more than just rest it in shape, today it feels better and I have emailed my contact at DJO Global (www.fysioett.se) who have great products for sports/exercise when it comes to rehab etc.
Could be so simple that it can be solved with a support stocking so I get a little extra support now before the run next Saturday, I must train up the muscles a little extra around the knee but as it stands now it’s just trying to get a little help and run on, so we’ll see what they say at DJO Global.
Today I will run 10km with my good firends Mika and Marcus, so we’ll see how eager they are to go with my idea, what I know is, after all, Marcus have not run 10km throughout his life so it will be exciting.
We should take it easy and just go for it, as we say, there’s no shortcuts, just blood sweat and tears , because now it’s serious .
Hope you have a wonderful day / Johan Holst