En förklaring bara om utmaningen! / explanation of the challenge!

Igår så valde Marko att twittra och lägga ut på sin facebook angående min utmaning till han under midnattsloppet.
Och jag kan säga så här, det har inte varit så hög aktivitet på min telefon någonsin som det var igår, det var till och med så illa så jag fick frågan om jag skulle sova med telefonen i handen.
Psykkriget har börjat kan man säga, jag fick bilder på löparbana när han var ute och tränade, samt bilder från när han köpte löparglasögon.
Sen till råga på allt skickar han en bild på löparklockan när han har sprungit 4 km, och för att inte ha sprungit på 100 år vilket han påstod så måste jag säga att jag är imponerad av tiden.
Det kommer att krävas hård träning av mig för att kunna matcha han i detta fall tror jag, men jag gissar att sluttiden kommer ligga på vad jag tänkt mig ändå!
Markos blivande fru bloggade om vår utmaning igår och det tyckte jag var skoj men det kanske blev lite fel i förklaringen.
Jag har i och för sig fler lopp gjorda än Marko, jag har ju trots allt sprungit ETT lopp i hela mitt liv 🙂 , annars stämmer allt.
Och efter det loppet så har jag ju fortfarande lite problem med mitt ben som jag har skrivit om tidigare, men det får jag bara bita ihop och kriga på nu.
Energin samt styrkan som kommer att krävas av mig inför detta kommer att vara enorm, jag gör av med 20-30% mer energi än Marko när jag springer med en protes, så nu gäller det att inte bara träna löpning utan nu blir gymmet en viktigt del i mitt liv.
Jag vet inte varför jag skulle ge mig in på detta då hela sommaren kommer att gå åt till träning, men men det skall bli kul.
När jag åker upp till sthlm och träffar familjen nästa gång får jag ta mig en avstickare och leta upp Marko så vi får psyka varandra lite över en kaffe.
Just nu vill jag inte mer än att bli av med min förkylning, låg och kallsvettades inatt (och nej det var inte för jag är rädd för Marko) och det brukar vara ett tecken på att förkylningen är på väg ur kroppen.
För jag MÅSTE börja träna nu om jag ska slå han, det här är en del av min utmaning tillbaka till livet och jag måste säga att mer levande än så här kan jag inte känna mig.
Nu blir det en god frukost och sedan lite massage… / Johan Holst
tumblr_m7emwaEE9X1rairjso1_500_large

Yesterday Marko tweeted and posting on his Facebook regarding my challenge to him during the midnight run.
And I can say this, it has not been that high activity on my phone ever like it was yesterday, it was even that bad so I was asked if I would sleep with the phone in hand.
Psych War has started, you could say, I got pictures on the racetrack when he was out and practiced, as well as pictures from when he bought running gogles.
Then to top it all off, he sends a picture of his runningwatch when he ran 4 km, and for not having run for 100 years, which he claimed I must say I’m impressed with the time.
It will require hard training myself to be able to match him in this case, I think, but I’m guessing that the end time will be on what I had in mind anyway!
Markos future wife blogged about our challenge yesterday, which I thought was fun but maybe it was a bit wrong in the declaration.
I have in themselves more races made than Marko, I have, after all, run ONE race in my life 🙂
And after the race, I’ve still got a little problem with my leg that I have written about before, but i just bite the bullet and war on now.
The energy and strength that will be required of me under this is going to be huge, I am doing by 20-30% more energy than Marko when I run with a prosthesis, so now I need to not only train running but now becomes the gym one important part of my life.
I do not know why I should not get into this when the summer will be spent training, but but it should be fun.
When I go up to sthlm and meet the family next time I’ll take me a detour and look up Marko so we get to psych each other a little over a coffee.
Right now I want no more than to get rid of my cold, low and cold sweat tonight (and no it was not because I’m afraid of Marko) and it is usually a sign that the cold is on its way out of the body.
Because I MUST start training now if I’m going to beat him, this is part of my challenge back to life and I must say that the more alive than this I can not feel me.
Now I gets a good breakfast and then a massage … / Johan Holst